28/08/2006
Autor: 
TK
Issue: 
KULTURA

Martin Lubenov, ki pri 29. letih sodi med naj- pomembnejše balkanske harmonikarje, je sku- paj s šestčlansko zasedbo povsem upravičil pre- cejšnja pričakovanja obiskovalcev. Tudi tisti, ki so koncert spremljali pred vrati premajhne dvorane v izolski Manziolijevi palači, so bili namreč nav- dušeni.