11/05/2016
Autor: 
Rinus van der Heijden
Issue: 
jazznu.com

Al bij de eerste tonen denk je aan gipsymuziek vanwege de snelheid die het trio van Martin Lubenov ontwikkelt. Die gedachte wordt mede gevoed door de aanwezigheid van een accordeon, die samen met een gitaar en contrabas de merkwaardige bezetting vormt van de bijzondere cd "Impressions."

LubenovDie gipsy-indruk wordt gaandeweg Impressions alleen maar verder versterkt. Het cd,hoesje geeft uitsluitsel: zowel accordeonist Martin Lubenov als contrabassist Mihail "Misho" Ivanov hebben een Roma-achtergrond, terwijl gitarist Angel Demirev naast zijn kennis van Indiase sitar en oriëntaalse luitinstrumenten, ook allerlei Balkan-stijlen beheerst. Gipsy-indrukken zijn onontkoombaar op Impressions, maar door de waaier aan invloeden en technieken die het trio beheerst, zal menigeen dit alles maar toejuichen. Daar mag dan als bijzonder element aan worden toegevoegd de kennis die de drie musici hebben van improvisaties op velerlei terrein en daarmee buigt de muziek op een interessante wijze ook door naar jazz; naar de ethno-jazz van Bulgarije.

Voornoemde eerste klanken zijn gebundeld in de compositie Rhythm Cocktail, een van de tien eigen stukken van trio-aanvoerder en accordeonist Martin Lubenov. En alle even aandachttrekkend. Jazzta Prasta reikt naar hoge luchten: snelheid en virtuositeit voeren de boventoon, ingenieus samenspel en rijke invloeden van de Balkan en klassieke- en oosterse muziek vormen de zoveelste smeltkroes als het gaat om fusionjazz. Waarbij dient aangemerkt, dat Martin Lubenov's Jazzta Prasta voor uiterst verrassende nisjes zorgt.

Wie Ivo Papasov en zijn Bulgarian Wedding Band nog kent uit de jaren tachtig, hoort deze zeker terug in de muziek van Martin Lubenov. Maar ook de Basily Gipsy Band, flarden Hot Club de France en Richard Galliano klinken erin door. Jazzta Prasta gaat echter verder: de persoonlijke ervaringen die de bandleden elders opdeden, doen de weegschaal hiernaar doorslaan en niet naar het naspelen van de muziek uit hun culturen. Misho Ivanov, die aan het Conservatorium van Amsterdam jazz studeerde, is daar even bedreven in als wanneer de muziek naar klassieke richtingen neigt. Angel Demirev, die eveneens jazz studeerde, hij aan Music Uni Plovdiv in Bulgarije, beweegt zich even vlot in rock als in oosterse culturen en Martin Lubenov, autodidact, is de man die voortdurend zijn Roma-achtergrond uitdiept en in zijn hedendaagse muzikale concept plaatst.
Waarmee maar gezegd wil zijn dat Jazzta Prasta ver buiten de kaders van de inmiddels vaak clich,matige Balkanmuziek is getreden.

MARTIN LUBENOV'S JAZZTA PRASTA REIKT NAAR HOGE LUCHTEN (image)